Salgsvilkår

Generelt

Tixly selger billetter på vegne av Ibsenhuset. Alle spørsmål vedrørende arrangementet skal rettes til Ibsenhuset. Kjøpsavtalen er underlagt lovbestemmelsene i norsk lovgivning. Avtalen er bindende for begge parter kun når Tixly har registrert og mottatt betaling. Tixly og Ibsenhuset har lov til å kommunisere digitalt med billettkjøperen via e-post, SMS og push-varsling.

Innbetaling

All kommunikasjon mellom deg og Tixly.no finner sted i kryptert form. Kortinformasjonen din sendes direkte til kortutstederen, og Tixly.no lagrer ikke kortinformasjon.

Billetten

Billetten gir deg tilgang til arrangementet som billetten refererer til, så lenge strekkoden er gyldig og lesbar. Billetter eller produkter som er avlyste, er ikke gyldige. Billetten kan ikke kopieres eller brukes mer enn en gang. Billetten kan overføres til en annen person, med mindre det står klart på nettsiden og / eller billetten at billetten er personlig. Billetter kan ikke videreselges for kommersielle formål. Billetter kan heller ikke tilbys i konkurranser eller i forbindelse med tilbud om annet produkt eller tjeneste uten skriftlig tillatelse fra Tixly og / eller Ibsenhuset. Hvis denne bestemmelsen brytes, har Tixly rett til å kansellere billettene. 48 t før arrangementet sender vi vanligvis ut en mail hvor du finner link til dine billetter. Husk å laste ned billetten slik at du ser at det er en skannbar kode. Mobilbillett trenger ikke byttes inn i papirbillett.

Tap

Hvis du mister billettene dine før arrangementet, vennligst kontakt Ibsenhuset.

Refusjon

Tixly er ikke ansvarlig for refusjon i forbindelse med avlyste hendelser. Vennligst ta kontakt med Ibsenhuset. Kjøpt billett kan ikke innløses eller byttes for en annen billett. Vær oppmerksom på at en billett betalt direkte ved bestilling anses å være kjøpt. Ved en eventuell refusjon, refunderes ikke avgifter. Tixly og Ibsenhuset forbeholder seg retten til å kansellere utstedte billetter mot å refundere billettprisen og eventuelt gebyrene til billettkjøperen.

Angreretten gjelder ikke for kjøp av billetter til arrangementer.

Avlyst arrangement

Du er ansvarlig for å kontrollere at arrangementet ikke er kansellert eller flyttet. Et arrangement anses å bli avlyst dersom arrangementet ikke har funnet sted i det hele tatt. Endringer i repertoaret, endret dato, delvis utførte arrangement eller lignende utgjør ikke et avlyst arrangement.

Ibsenhuset kan som følge av force majeure avlyse eller avbryte arrangement/forestilling. Ibsenhusets og arrangørs ansvar for gjennomføring av arrangementet, inkludert billettkjøpers eventuelle rett til refundering og erstatning/prisavslag, bortfaller dersom arrangementet helt eller delvis rammes av en Force Majeure situasjon før eller under arrangementet. Med Force Majeure menes årsaker som er utenfor Ibsenhusets og arrangørs kontroll, som arrangør og Ibsenhuset rimeligvis ikke kunne tatt i betraktning eller å unngå eller overvinne følgene av, eksempelvis, og ikke uttømmende: krig, opptøyer, terrorisme, større sykdomsutbrudd, brann, flom, streik, vær, nasjonale sikkerhetspålegg eller instrukser fra nasjonale eller lokale myndigheter.

Ved Force Majeure situasjoner er Ibsenhuset og arrangør forpliktet til snarest å underrette kundene.

Klager

Alle former for klage knyttet til arrangementet skal rettes mot Ibsenhuset. Hvis du er misfornøyd med ting knyttet til billettkjøpet, vennligst kontakt Tixly på info-no@tixly.com

Reservasjon

Tix og Ibsenhuset forbeholder seg retten til at feil informasjon om priser og utsolgte arrangement kan oppstå. Tixly forbeholder seg retten til å endre plasseringen i samme billettkategori og for å flytte reservasjonen til en annen kategori mot at en prisforskjell vil bli betalt til kunden.

Gjeldende lov

Norsk lov gjelder for disse generelle vilkårene.

 

Gavekort Gavekort

gled noen gled noen gled noen gled noen gled

Få gavekort her!