Miljøfyrtårn

Ibsenhuset AS miljøfilosofi

Alle våre tiltak er basert på vår miljøfilosofi: Ibsenhuset AS skal aktivt satse på å bevare et godt ytre og indre miljø. Før det tas noen beslutning om investering eller endring av prosesser, skal miljøkonsekvensene evalueres grundig.

Kravene vi stiller til oss selv, skal også omfatte våre leverandører. Vår miljøtankegang skal så langt som mulig, gjelde også utenfor selve bedriften. Hvert trinn i kjeden, fra anskaffelse av råvarer til leverandører, må oppfylle våre strenge krav.

I alle deler av vår virksomhet går foretaket inn for å beskytte miljøet. Hver enkelt avdelingsleder har det endelige ansvaret for det til enhver tid, pågående miljøarbeidet.
Alle må bidra for å opprettholde et godt ytre miljø og et godt arbeidsmiljø. Ibsenhuset AS må kontinuerlig iverksette tiltak for å forbedre det indre og ytre miljøet innen rammene av det som er teknisk og økonomisk mulig.

Ibsenhusets generelle mål skal være minst mulig miljøpåvirkning til vann, luft, jord og også lydnivå.

Gled noen med noe å glede seg til

Kjøp gavekort her

Kjøp

Samarbeidspartnere og gledesspredere: