Miljøfyrtårn

Ibsenhuset – et miljøfyrtårn

Ibsenhuset AS skal bestrebe seg på kontinuerlig forbedring av det indre og det ytre miljøet.
Vår klima- og miljøpolicy omfatter virksomhetens samlede drift, materiell og tjenester.
Våre ledere og medarbeidere har ansvar for å etterleve policyen.
Vår klima- og miljøpolicy skal være retningsgivende når vi fastsetter mål og tiltak.
Forut for investeringer eller større endringer av prosesser, skal det foretas konsekvensvurderinger som sikrer at disse ikke medfører skadelige miljøpåvirkninger.
Vi skal tilfredsstille relevante myndighetskrav, lover, forskrifter og lokale bestemmelser.

 

Hovedfokus

Ibsenhuset skal:

 • Gjennom informasjon, holdningsskapende arbeid og inkludering bidra til å styrke miljøbevisstheten blant våre interessenter
 • Etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmaterialer
 • Arbeide forebyggende og aktivt følge utviklingen og innovasjon innen miljøområdet i kultursektoren
 • Ha fokus på godt arbeidsmiljø, med trivsel og videreutvikling
 • Sette oss årlige mål for miljøarbeidet

Noen tiltak og mål som planlegges videre for å oppnå våre miljømål:

 • Bytte til nytt SD-anlegg. Styringssystem for luftbehandlingsanlegg. Dette gir oss bedre oversikt over energibruk og styring av luftbehandlingsanlegget.
 • Solceller anlegg på taket, for å benytte oss av fornybar energi.
 • Jobbe aktivt for å redusere energibruken vår
 • Fokus på kildesortering, redusere restavfall og øke kildesorteringsgraden.

 

Miljøregnskap 2022

Miljøregnskapet for 2022 viser et CO2-utslipp på 248 tonn. Energi står for 91,8 % av utslippene på huset, og det er derfor ingen tvil om at vi har mest å hente her.
I 2023 har vi satt oss ambisiøse mål blant annet på reduksjon av restavfall, energibruk og sykefravær.

Miljørapport 2022 – TRYKK HER

 

Hvordan kan du som publikummer bidra?

 • Velg kollektivtransport, sykle eller gå til Ibsenhuset AS dersom du har mulighet til det.
 • Hjelp oss å holde det rent og ryddig på kulturhuset og i parken utenfor.
 • Sortere avfall i kildesortering systemet som er plasser i publikums områdene.
 • Kjøp billetter på nettet og bruk mobilen ved billettsjekk i stede for å printe den ut for å unngå papiravfall.

 

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, med særlig vekt på små og mellomstore bedrifter. Tiltakene er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte virksomhet.
Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet Tiltakene skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for det globale miljøet. Tiltakene er konkrete og målbare, tilpasset den enkelte virksomhet og bransje.

Kilde: Stiftelsen Miljøfyrtårn, www.miljofyrtarn.no

 

Tips oss:
Hjelp oss å bli bedre, her kan dere komme med tips og innspill på hvordan Ibsenhuset kan forbedre seg som miljøfyrtårn bedrift.

Miljøfyrtårn – tips oss

Miljøfyrtårn – tips oss

Gavekort Gavekort

gled noen gled noen gled noen gled noen gled

Få gavekort her!