Frivillig på Ibsenhuset?

IBSENHUSETS GJENGANGERE

Ibsenhuset ønsker å lage et nettverk av venner og frivillige – en venneforening om du vil – og lurer på om kanskje akkurat du kunne hjulpet oss litt med det?
I første omgang søker vi noen som vil være med å utvikle systemet, teste, lære seg å skape et frivilligsystem som vil være det beste vi kan få. Er det deg?

Hva tenker vi de frivillige skal gjøre?
• Være vertskap; verter og vertinner
• Tilstede og oppmerksomme overfor gjester
• «Se» folk når de kommer og går
• Holde det ryddig – før, under og etter
• Kunne gi informasjon
• Skanne billetter ved inngangen
• Programmer, garderobe og andre oppgaver

Hva får man igjen som frivillig?
• Være en del av et godt kulturelt fellesskap
• Tilgang på gode kulturopplevelser
• Nye venner og betydningsfulle oppgaver
• Fribilletter til utvalgte forestillinger

I verdigrunnlaget vårt sier vi følgende: «Vi er vennlige, åpne, fordomsfrie og rause mot hverandre og gjestene våre.». Vi tenker det er det viktigste vi kan gi alle besøkende fremover.

Vil du være med? – send meg en e-post
inger.anita.gundersen@ibsenhuset.no

 

Gavekort Gavekort

gled noen gled noen gled noen gled noen gled

Få gavekort her!