Når: Fredag 2. september, kl. 19:00
Hvor: Peer Gynt, småbord
Priser: 250,-
Varighet: 60-70 min
refusjonsgaranti

Trygghet skaper vi sammen!
Vi har refusjonsgaranti.

Les mer

Ska me danse?

Fredag 2. september, kl. 19:00

Kjøp billett

«Ska me danse?» spør spillemann og direkte etterkommer av Myllarguten, Ottar Kåsa og danserne Ingebjørg Bø og Even Westeng. Dette er et todelt arrangement hvor første del består av spill og danseoppvisning og siste del byr på dansemuligheter også for publikum. Her vil teledansen stå i fokus og danserne byr gjerne opp til dans for å gi råd og veiledning.

 
I konserten «Ska me danse?» – fritt etter danseprogrammet på TV2 – vil spillemann Ottar Kåsa og danseparet Ingebjørg Bø og Even Westeng vise fram et flott program med teledansen som hovedelement.

Konserten vil ha to deler, der første del vil bestå av spill og danseoppvisning, mens den andre delen vil bestå av åpen dans for publikum med Ottar Kåsa som dansespillemann. Ingebjørg Bø og Even Westeng vil i denne delen by publikum opp til dans og kanskje lære vekk en ting eller to om teledansen.

Ottar Kåsa er en av landets mest profilerte spillemenn med flere seiere fra Landskappleiken. Han er óg en av de fremste utøverne for dansespill.

Ingebjørg Bø og Even Westeng er begge erfarne dansere innenfor det man kaller «teledans».

Hva er egentlig teledans?
«Dei gamle pardansane våre er dei vi kallar bygdedansar, og som blir dansa til slåttespel. Dette er dansar med stor variasjonsrikdom og som har ulik utforming frå distrikt til distrikt. I Telemark har vi gangar og springar, to pardansar som er like i form og vendingar, men ulike i takt. Dansen og spelet er tett knytt til kvarandre, og begge har rom for individuell utforming og improvisasjon. Dette er i utgangspunktet samversdans, dansen var tidlegare ein sjølvsagt del av festleg samkome og gav også etterlengta kontakt mellom gut og jente. Sjølv om fridomen er stor, så er dansen bygd opp av faste element. Ei rekke ulike samdanstak og dansemotiv blir sett saman til ein heilskap, og slike element er dansen i Telemark særleg rik på. Vidare er det gjerne eit lausdansparti, der dansarane slepp kvarandre og dansar kvar for seg. Då viser gjerne jenta kor godt ho er til å svive, mens guten kan krydre dansen med eit sprekt kast.»


Billettpriser:
Ordinær: 250Når: Fredag 2. september, kl. 19:00
Hvor: Peer Gynt, småbord
Priser: 250,-
Varighet: 60-70 min