Når: Mandag 12. september, kl. 19:00
Hvor: Peer Gynt, småbord
refusjonsgaranti

Trygghet skaper vi sammen!
Vi har refusjonsgaranti.

Les mer

Rosa Kompetanse Arbeidsliv

Mandag 12. september, kl. 19:00

Gratis inngang

Rosa Kompetanse hjelper arbeidslivet med å omsette festtalene i praksis. Her får vi en to timers prat om inkludering i arbeidslivet. Vi får gode innspill om hvordan arbeidsplassen kan opptre trygt og inkluderende med tanke på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Arrangementet er faglig forankret og innholdet er formidlet på en sterk og humoristisk måte.

Rosa Kompetanse skriver:
«En bedrift som håndterer disse temaene på en hensiktsmessig måte, tilrettelegger for at ansatte som ønsker det kan være åpne om hvem de er. Eller hvem deres nærmeste er. Vår påstand er at en inkluderende arbeidsplass både vil tiltrekke og beholde den gode arbeidskraften. Man vil også i større grad møte kunder, brukere og oppdragsgivere på en fin måte.»Foredraget er relevant for alle, og alle er hjertelige velkomne!
Gratis inngang.


Når: Mandag 12. september, kl. 19:00
Hvor: Peer Gynt, småbord